Jak čaje skladovat a archivovat

článek v revizi

Obecně lze čaje rozdělit do skupin podle jejich trvanlivosti (odolnosti vůči změnám a vlivům okolí) či nutnosti přiměřeného zacházení.

Čaj má velký povrch a tím i náchylnost k zachytávání cizích vůní a pachů. U nesprávně uloženého čaje dochází k řadě reakcí (fotochemické, oxidační, absorpční apod.) a je jen na nás, jak výsledným nežádoucím změnám našeho oblíbeného čaje zabráníme.

K posuzování trvanlivost čaje se hodí náhled z farmacie, tzv. shelf-life, což je doba, za kterou klesnou účinné látky v léku o 10 %. U čaje se stejný termín používá pro dobu, po kterou je čaj stále ještě dobrý (ačkoliv se již od svých původních projevů změnil – vyprchaly některé vonné látky, či došlo k chuťovým či jiným změnám).

ČAJE NEJTRVANLIVĚJŠÍ

Jako nejtrvanlivější se jeví čaje typu „Dark Tea“, tj. čaje Pu-Erh (zelené i tmavé formy) a čaje tmavé (Hei Cha). Jejich trvanlivost je prakticky neomezená, senzorické vlastnosti se mohou věkem zlepšovat a skladování může být relativně „ledabylé“. Stačí čistá nádoba, sucho, chlad a tma. Velmi trvanlivé jsou červené (dle západního označení černé) čaje, tj. čaje zcela oxidované, které při správném uložení vydrží 5 až 7 let. U těchto čajů musíme zabezpečit vzduchotěsné umístění v suchém, chladném a tmavém prostředí. Podobně je potřeba zacházet s více oxidovanými a pečenými oolongy (polozelenými čaji), jež bývají velmi odolné a některé sorty mohou své vlastnosti dokonce časem zlepšovat (vznikají pak velmi ceněné tzv. archivní čaje).

ČAJE NEJMÉNĚ TRVANLIVÉ

Jako nejméně trvanlivé se jeví čaje minimálně až středně oxidované, oolongy s malou oxidací, dárdžilingy z první sklizně, zelené, žluté a některé bílé čaje. Jejich shelf-life se pohybuje od jednoho do tří let.

TRVANLIVOST ČAJE V ZÁVISLOTI NA JEHO SKLADOVNÍ

Jak bylo již zmíněno, trvanlivost čaje je přímo závislá na pečlivosti jeho uložení. Podstatnou úlohu hraje i množství. Skladujeme-li alespoň 1 kg čaje, utvoří si čaj své vlastní mikroklima a stárne podstatně pomaleji než 50 g v tom samém balení, pokud ovšem není vakuované (= nejlepší ochrana proti všem vlivům okolí). U nejlepších čajů se jejich trvanlivost prodlužuje zmražením nebo skladováním v temperovaných (chladicích) boxech. Ať již čaj skladujeme jakkoliv, je potřeba si uvědomit, že teplo, rychlá změna i kolísání teplot, světlo, vlhko a čerstvý vzduch (kyslík) jsou pro čaj zásadními nepřáteli. Čaj musíme uložit tak aby byl proti nim co nejlépe chráněn. K dispozici je řada různě finančně náročných řešení, od jednoduchých několikavrstvých sáčků s parotěsnou a světlotěsnou funkcí, krabiček s dvojitým uzavíráním, skleněných nádob se zabroušenými uzávěry, až po různě dobře těsnící dózy a speciální nádoby umožňující vytvořit uvnitř podtlak. Nebojte se s formou uložení čaje experimentovat a najít si levné, praktické a fungující způsoby.