Následujte mě!

motto: "Každá vteřina se počítá, včetně té poslední, kdy přijede Cháron!"
"Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..." (1)

Čas nám doslova mizí pod rukama a je jen na nás, jak jej využijeme! Tvrdím, že "Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává"! Je to moje cesta (2) na které si pravidelnou konzumací čaje a bylin (3) vylepšuju zdraví... Pozorováním a zkoumáním kamení (4) se dostávám do klidu provázeného stavem flow. Pomáhá mi to v nadhledu a ukotvení v řádu věcí tohoto světa (5). A navíc, s čajem a bylinami se mi žije mnohem lépe i lehčeji ... a věřím, že budu žít déle :-)!

IMG_4937_NepustilTea.cz_chawan_957x170_01_nt

Proč to všechno dělám? Proto, jelikož mi dává mi smysl zabývat se věcmi, co mě baví a daleko mě přesahují!

Zkoumání a pozorování kamení - zdánlivě neživých přírodnin - mezi ně patří! Život prolnutý horninami a minerály mi umožňuje nadhled a jakousi nesdělitelnou jistotu ukotvení v prostoru a čase. S vědomím hlubin geologické minulosti naší Země (6) a tedy i všeho živého (7), neřeším spoustu žabo-myších strastí tohoto efemérního světa, snažím se žít lehce, v radosti a klidu, „hořet pomalu" a být přiměřeně užitečný. Vím, že jsem tady dočasně (8). Nejen proto žiju intenzivně a teď, věnuju se výhradně tomu co mě zajímá (9)! Prostě žiju to svoje každou vteřinu, jejímž uplynutím se blížím konci (8). Dělám si to tady hezký a učím se zvládat náročné situace ... a "memento mori" mě velmi oživuje k neustálému pokoušení štěstí, ačkoli štěstí není pro každého :-)."

P1010013_geologie_asska

Často dumám, jak žít lépe a déle! Zda je to stav dosažitelný, poznatelný a trvale udržitelný!

Jakási intuice mi říká, že ano, ... že to lze zařídit. Především vlastním přičiněním! Přispívá k tomu pití dobrých čajů a bylin... Ovšem rozhodující je dobrý životní styl s praktikováním vyvážené magické sedmičky (10). Jen tak lze mít nad bytím kontrolu a získávat spoustu energie na změny. Vždy je co zlepšovat, vylepšovat a dokonce i přímo "měnit k lepšímu"! Každý den může být zdařilejší kopií včerejška, nebo jiný a lepší! Každý nový den mohu udělat maximum proto, abych byl užitečnější, spokojenější a šťastnější! Spokojený život prolnutý užitečností a štěstím přináší uvědomění, moudrost a nadhled. Dobrý životní styl je podmínkou. Žít jej v přítomnosti je cestou. Průvodců po cestách životem je všude dost, ale žádný to nezařídí... Jsem na to fakt sám (8)!

Jsem již pár let na cestě... :-). A co vy? Máte chuť se připojit (11)?

P1010026_NepustilTea.cz_zima_2021_nt_01

Jak to tedy je... s minulostí, budoucností, přítomností, časem (16) a Cháronem?

Je obecně známo, že minulost ani budoucnost neexistují. Minulost je ztracena, již byla. Máme ji ve vzpomínkách a často je zaznamenaná v našem pomíjivém hmotném světě (15). Nelze ji znovu reálně prožít, nelze ji změnit! Lze k ní však (a pouze) zaujmout postoj - porozumět jí a přijmout, vyrovnat se s ní, pochopit jí a poučit se z ní.
Budoucnost je přáním, naplněná obavami, tajemnem, strachem, očekáváním i nadějí. Věřím, že bude dobrá a radostná! Lze ji plánovat a těšit se na ní. Zabývat se tím co ještě není, je mnohdy užitečné (zejména v praxi zvané "motivace budoucími pocity" - text v přípravě). Stojí tedy zato občas přemýšlet, co bude... Proč, jak a kde žít... a co dělat, aby to bylo!
A máme tu dnešek, tuto chvíli, právě plynoucí sekundu, hmatatelnou přítomnost nenávratně mizející do neznáma! Přítomným (vědomým) bytím teď, tj. v přítomném okamžiku, se vyrovnáváme s minulostí. Opravdovou ((13) a správnou) existencí v "nyní" vytváříme svou budoucnost. Máme zatím čas prožívat každou vteřinu života, kterou nelze zastavit, zopakovat, uschovat, koupit (14)... Času máme dostatek, nevíme však kolik! Jeho zásoba končí (12) příjezdem Chárona, jediné jistoty na tomto světě!

pozn.:
(1) Miroslav Horníček, citace z knihy "Chvála pohybu“; (2) vaše cesta může být zcela odlišná; (3) zajímá mě kamení - horniny, minerály a všechny souvislosti kolem :-); (4) čaje zelenépolozelenéčernémíchané, bylina jiaogulan a hořký meloun; (5) a Vesmíru; (6) geologický čas - text v přípravě); (7) společně jsme tu neviditelným zábleskem, nepodstatnou a nezměřitelnou energií v hlubinách nekonečného vesmíru; (8) stejně jako vy!!!; (9) své duši, seberozvoji a realizaci svých snů; (10) (magická "7"- sedm klíčů ke zdraví - strava, spánek, přiměřený pohyb, relaxace, seberozvoj, dosahování flow a pozitivní myšlení); (11) můžeme jít část cesty spolu a poznávat čajovo-bylinný svět, mám k tomu ku pomoci legendárního "Týmena" (a jeho čajovou školku), neztratíme se; ... a kdo mě má v dosahu, může navíc poznat i velmi živý svět neživé přírody Ašska a okolí), (12) pro mě i pro vás, (13) záleží jakým směrem jdeme, nikoliv jak rychle (text v přípravě), (14) svůj čas a přítomnost můžeme prožít skvěle a šťastně, můžeme je však i promrhat a promarnit, ztratit, nechat si krást, směňovat za peníze (trávit činností pro jiné)... svůj čas můžeme i nezištně darovat! (text v přípravě), (15) kde se "de facto" stala přítomností a zřejmě bude i budoucností, (16) kairos a chronos (text v přípravě)