Klasifikace černých čajů

Rozlišení černých čajů podle kvality lístků

Následující rozlišení termínů používaných pro popis kvality lístků čaje nevychází z žádné mezinárodně uznávané normy. Norma ISO 6078 sice slovníček těchto termínů definuje, nicméně dodržována není. Následný přehled je dílem obchodní praxe. Toto rozlišení tudíž není vyčerpávající a někdy může být i nepřesné.

Listové černé čaje
TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) - tento čaj s velkým obsahem výhonků patří k velmi ceněným sortám, obvykle z vysokohorských plantáží. Vyznačuje se slabší barvou a jemnou aromatickou chutí. Obsahuje velké množství tzv. silver tips - tedy stříbřitých ochmýřených výhonků.
SFTGFOP (Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), FTGFOP (Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe) - podobné čaje jako předchozí TGFOP, ovšem vyrobené s výjimečnou péčí z těch nejkvalitnějších listů.
GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe) - kvalitní čaj s obsahem tzv. golden tips, tedy zlatavých výhonků.
FOP (Flowery Orange Pekoe) - kvalitní čaj s obsahem výhonku a nejlepšího prvního lístku. Patří k lepším standardům většiny plantáží. Na Šrí Lance jsou tímto termínem označovány i vyšší sorty jako GFOP, TGFOP atd.
OP (Orange Pekoe) - standardní čaj dobré kvality, běžně vyráběný téměř ve všech zemích produkujících čaj.
PEK (Pekoe), PS (Pekoe Souchong), S (Souchong) - hrubší listové čaje podružné kvality.

Lámaný čaj
FTGFBOP (Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe), TGFBOP (Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe), STGBOP (Special Tippy Golden Broken Orange Pekoe), GFBOP (Golden Flowery Broken Orange Pekoe), TGBOP (Tippy Golden Broken Pekoe), GBOP (Golden Broken Orange Pekoe), FBOP (Flowery Broken Orange Pekoe) - zlomkové varianty výše popsaných kvalitních listových čajů.
BOP (Broken Orange Pekoe), BP (Broken Pekoe), BPSM (Broken Pekoe Souchong), BS (Broken Suochong) - běžné zlomkové čaje průměrné až horší kvality.

Čajová drť (fannings) a prach (dust)
TGFOF (Tippy Golden Flowery Orange Fannings), TGFOPF (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe Fannings), FBOPF (Flowery Broken Orange Fannings), BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings), FOF (Flowery Orange Fannings), OF (Orange Faninngs), BOPD (Broken Orange Pekoe Dust), PF (Pekoe Fannings), PD (Pekoe Dust), D (Dust), FD (Fine Dust), CD (Churamoni Dust), RD (Red Dust), SRD (Special Red Dust), GD (Golden Dust) - tyto čajové drti jsou téměř výlučně používány do sáčkových čajů.

Jiné zkratky pro označování čajů

FF - First Flush, první sklizeň
SF - Second Flush, druhá sklizeň
TF - Third Flush, třetí sklizeň
DJ - registrovaná várka čajů z Dárdžilingu
SK - registrovaná várka čajů ze Sikkimu
Std. - čínský číselný kvalitativní standard
Cl. - čaj z klonovaných keřů
1, Ex. (Extra), I (Imperial) - označení nejvybranější kvality

(doslovná citace: THOMOVÁ, Soňa; THOMA, Zdeněk a THOMA, Michal. Příběh čaje. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-447-2.; dostupné on-line)