Trvanlivost čajů a bylin

text v přípravě

byliny mohou mít různou trvanlivost; obecně se doporučuje jejich zkonzumování do jednoho roku od sběru a usušení, resp. výroby; čaj pravý, bylinný aj. (pokud nejde o léčivo), je potravinou a ze zákona je nutno jej označovat min. dobou trvanlivosti; na baleních proto obvykle najdeme datum odpovídající dvěma letům ode dne prodeje; u vlastních dovozů znám rok a měsíc výroby čajů a bylin, na webu uvádím datum sklizně/výroby a trvanlivost dle typu čaje (kopíruje trvanlivost uvedenou výrobcem), zároveň uvádím informaci o reálné trvanlivosti, jež se liší podle druhu čaje a jeho zpracování a může být delší, než uvádí výrobce (vyskytující se v jiném právním a klimatickém prostředí); čaje archivní (pokud se správně skladují) mají trvanlivost neomezenou; při prodeji uvádím (na balení) min. trvanlivost 2 roky ode dne prodeje, nebo kratší (dle dispozic výrobce)