Trvanlivost čajů a bylin

BYLINY A BYLINNÉ ČAJE

byliny mohou mít různou trvanlivost; obecně se doporučuje je spotřebovat do jednoho roku od sběru a usušení, resp. výroby; bgyliny se prodávají jako "bylinné čaje" a jsou potravinou (pokud nejde o registrované léčivo). ze zákona je nutno jej označovat min. dobou trvanlivosti resp. dobou expirace = xxx)

PRAVÝ ČAJ

je potravinou a ze zákona je nutno jej označovat min. dobou trvanlivosti; u vlastních dovozů znám rok a měsíc výroby čajů (a bylin), proto na webu uvádím datum sklizně/výroby a  zároveň uvádím informaci o reálné trvanlivosti, jež se liší podle druhu čaje a jeho zpracování a může být delší, než uvádí výrobce (vyskytující se v jiném právním a klimatickém prostředí); za reálnou trvanlivost považuji dobu kdy je čaj (při správném skladování) stále ve vynikající kondici

BLENDY

směsi čajů (resp. směsi pravého čaje a bylin dle zákona)

ČAJE ARCHIVNÍ

čaje archivní (pokud se správně skladují) mají trvanlivost neomezenou; při prodeji uvádím (na balení) min. trvanlivost vyjádřenou konkrétním datumem - obvykle 2 roky ode dne prodeje), datum reálné trvanlivosti neuvádím = z kategorie čaje - "archivní" - vyplývá realativně neomezená trvanlivost a doba použitelnosti

doplňující informace (články):
"Jak čaje skladovat a archivovat"
"Jak čaj kupovat"
"Jak čaje blendovat (míchat)"
"Jak poznat čerstvost čaje"