Vyhláška č. 187/2023 Sb. - Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Částka 92/2023
Platnost od 23.06.2023
Účinnost od 01.07.2023

Aktuální znění 01.07.2023

187

VYHLÁŠKA

ze dne 12. června 2023

o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách,

b) druhy čaje, kávy a kávovin s členěním na skupiny a podskupiny,

c) pro jednotlivé druhy čaje, kávy a kávovin požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní odchylky balení jednotlivých druhů čaje, kávy a kávovin a

d) minimální technologické požadavky pro čaj, kávu a kávoviny.

§ 2

Vymezení některých pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) čajem výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku,

b) čajem pravým čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku čínského Camellia sinensis (L.) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,

c) zeleným čajem čaj pravý, ve kterém neproběhla při zpracování oxidace,

d) polofermentovaným čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování částečná oxidace,

e) černým čajem čaj pravý, ve kterém proběhla při zpracování plná oxidace,

f) čajovým extraktem výrobek získaný vodní extrakcí čaje pravého sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje,

g) instantním čajem instantní výrobek ve formě granulí nebo prášku obsahující čajový extrakt a určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě,

h) ovoněným čajem čaj, který absorboval požadované vůně a pachy,

i) ochuceným čajem směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi,

j) aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci3),

k) bylinným čajem čaj z bylin, částí bylin nebo směsí bylin, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňují požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým nebo s ovocem; podíl bylin v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi,

l) ovocným čajem čaj ze sušeného ovoce nebo směsi sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo splňujících požadavky podle § 5 odst. 3 písm. d), nebo z jejich směsí s čajem pravým; podíl sušeného ovoce v uvedených směsích musí být vyšší než 50 % hmotnosti směsi,

m) pečeným čajem výrobek připravený z ovoce a cukru, případně s přídavkem koření nebo alkoholu,

n) čajem Yerba maté výrobek vyráběný z listů stromu cesmíny paraguajské Ilex paraguariensis A. St. Hill., získaný technologickým procesem sušení a žíhání přímým ohněm a následného drcení.

(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) zelenou kávou sušená semena kávovníku rodu Coffea zbavená pergamenové slupky,

b) praženou kávou výrobek získaný pražením zelené kávy,

c) praženou kávou bez kofeinu výrobek získaný pražením zelené kávy, který obsahuje nejvýše 0,1 % kofeinu v sušině,

d) kávovým extraktem výrobek získaný pražením kávy a následnou extrakcí s výhradním použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady, obsahující rozpustné a aromatické složky kávy,

e) kávovým extraktem sušeným kávový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček nebo kostek, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 95 % hmotnosti,

f) kávovým extraktem ve formě pasty kávový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti,

g) kávovým extraktem ve formě tekuté kávový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi kávy činí nejméně 15 % a nejvýše 55 % hmotnosti,

h) kávovým extraktem bez kofeinu výrobek, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,

i) ochucenou kávou káva ochucená za použití aromat nebo káva, do které byly přidány složky s vlastním aromatem.

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) kávovinami výrobky získané pražením různých částí rostlin nebo ovoce bohatých na sacharidy,

b) praženou cikorkou výrobek získaný z kořenů čekanky obecné Cichorium intybus L., které nebyly použity ve formě salátové čekanky, dostatečně čistý, suchý a pražený,

c) obilnou kávovinou výrobek vyrobený z praženého ječmene, žita nebo pšenice,

d) fíkovou kávovinou výrobek vyrobený z fíkových plodů,

e) kávovinovým extraktem výrobek získaný extrakcí z kávovin s výhradním použitím vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady,

f) cikorkovým extraktem výrobek získaný extrakcí z pražené cikorky s výhradním použitím vody jako extrakčního prostředí a s vyloučením všech postupů hydrolýzy zahrnujících přídavek kyseliny nebo zásady,

g) cikorkovým extraktem sušeným cikorkový extrakt ve formě prášku, granulí, vloček nebo kostek, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 95 % hmotnosti,

h) cikorkovým extraktem ve formě pasty cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 70 % a nejvýše 85 % hmotnosti,

i) cikorkovým extraktem ve formě tekuté cikorkový extrakt v tekuté formě, u něhož sušina na bázi cikorky činí nejméně 25 % a nejvýše 55 % hmotnosti.

Čaj

§ 3

(1) Členění čaje na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům4), v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin5) se u čaje uvede

a) u čaje pravého název skupiny,

b) u ochuceného čaje, bylinného čaje, ovocného čaje, čajového extraktu, instantního čaje a pečeného čaje název druhu,

c) u ovocného čaje, bylinného čaje, čajového extraktu a instantního čaje upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,

d) u bylinného čaje a ovocného čaje množství kofeinu, pokud 100 g sušiny obsahuje více než 0,4 g kofeinu,

e) při použití třezalky, pohanky nebo římského kmínu upozornění „u citlivých osob možnost fotosenzibilizace“,

f) u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu označení „aromatizovaný“ a u ovoněného čaje označení „ovoněný“ a

g) u pečeného čaje způsob jeho výroby zavařením nebo pečením.

(3) Slovo „bylinný“ je možné nahradit slovem „bylinkový“ v příslušném tvaru.

§ 4

(1) Čaj pravý, jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako „tmavý čaj“.

(2) Čaj pravý, který pochází z regionu Čína a jehož lístky jsou slisovány a podrobeny dodatečné fermentaci, lze označit jako „Pu erh“.

(3) Zelený čaj připravený rozemletím sušených nejmladších lístků čaje pravého z Japonska na jemný prášek lze označit jako „matcha“.

(4) Sušené mladé listy a pupeny čaje pravého, u kterých neproběhla při zpracování oxidace, lze označit jako „bílý čaj“.

(5) Polofermentovaný čaj lze označit jako „oolong“.

(6) Černý čaj lze označit jako „červený čaj“.

(7) Čaj Yerba maté lze označit jako „čaj maté“.

§ 5

(1) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Průměrným množstvím spotřebitelského balení čaje je hmotnost spotřebitelského balení čaje se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) K výrobě bylinných a ovocných čajů lze použít

a) části rostlin uvedené v tabulce 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce bez omezení,

b) části rostlin uvedené v tabulce 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejvýše do 30 % hmotnosti,

c) části rostlin uvedené v tabulce 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce nejvýše do 5 % hmotnosti,

d) rostliny a jejich části neuvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo části rostlin uvedené v tabulce 2 nebo 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce nad mez stanovenou v dané tabulce; v takovém případě se na obale uvede dávkování výrobku, doba používání, specifikace osob, jimž je výrobek určen, nebo naopak specifikace osob, které výrobek konzumovat nesmí.

(4) Pečený čaj může být zpracován

a) pečením směsi nebo

b) zavařením ovoce v nálevu.

(5) Listy k výrobě čaje Yerba maté mohou být podle způsobu zpracování světlezelené barvy, středně tmavé barvy nebo tmavohnědé barvy.

Káva

§ 6

(1) Členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin se u kávy uvede

a) název druhu a podskupiny; u kávového extraktu sušeného se název podskupiny neuvádí,

b) u kávového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz „s ...“, „konzervovaný ...“, „s přídavkem ...“ nebo „pražený s ...“ obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony6); tento výraz se uvede u názvu výrobku „kávový extrakt ve formě tekuté“ nebo „kávový extrakt tekutý“; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny,

c) „s cukrem“ nebo „s přídavkem cukru“, byl-li cukr přidán po pražení,

d) „aromatizováno“ v případě, že do kávy byla použita aromata,

e) u kávy ochucené u názvu složka sloužící k ochucení,

f) u kávového extraktu ve formě pasty a kávového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi kávy, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku,

g) u kávového extraktu výraz „bez kofeinu“, pokud obsah kofeinu v sušině nepřesáhne 0,3 %; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny, a

h) u názvu druhu a podskupiny kávy výraz „bez kofeinu“, pokud obsah kofeinu v sušině pražené kávy nepřesáhne 0,1 %; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny.

(3) Název druhu a podskupiny kávy ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi kávy činí více než 25 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem „koncentrovaný“.

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Průměrným množstvím spotřebitelského balení kávy je hmotnost spotřebitelského balení kávy bez obalu se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky balení podle přílohy č. 7 k této vyhlášce.

(6) Pražená káva a kávový extrakt nesmějí obsahovat přídavek kávoviny.

§ 7

(1) Kávový extrakt lze též označit jako „instantní kávu“, „rozpustnou kávu“ nebo „rozpustný kávový extrakt“.

(2) Výrobek ze zrn kávy, která prošla zažívacím traktem cibetkovité šelmy druhu ovíječ skvrnitý Paradoxurus hermaphrodituus, lze označit jako „cibetkovou kávu“.

(3) Kávový extrakt může obsahovat nerozpustné oleje pocházející z kávy a stopy jiných nerozpustných látek pocházejících z kávy.

(4) Kávový extrakt sušený nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy.

(5) Kávový extrakt ve formě pasty nesmí obsahovat jiné látky než látky pocházející z extrakce kávy.

(6) Kávový extrakt ve formě tekuté může obsahovat přírodní sladidla v množství nepřekračujícím 12 % hmotnosti.

Kávoviny

§ 8

(1) Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, v zákoně a v právním předpise upravujícím některé způsoby označování potravin se u kávovin uvede

a) název skupiny a podskupiny,

b) hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,

c) u cikorkového extraktu ve formě tekuté, ke kterému bylo přidáno přírodní sladidlo, výraz „s ...“, „konzervovaný ...“, „s přídavkem ...“ nebo „pražený s ...“ obsahující název použité skupiny přírodního sladidla podle právního předpisu upravujícího požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony; tento výraz se uvede u názvu výrobku „cikorkový extrakt ve formě tekuté“ nebo „cikorkový extrakt tekutý“; tento údaj musí být uveden ve stejném zorném poli jako obchodní označení potraviny,

d) „s cukrem“ nebo „s přídavkem cukru“, byl-li cukr přidán po pražení,

e) u cikorkového extraktu ve formě pasty a cikorkového extraktu ve formě tekuté minimální obsah sušiny na bázi cikorky, uvedený v procentech hmotnostních v konečném výrobku, a

f) u cikorkového extraktu sušeného, ve formě pasty a ve formě tekuté označení „cikorkový extrakt“, „rozpustná cikorka“ nebo „instantní cikorka“.

(3) Při použití aroma se u kávovin uvede „aromatizováno“, při použití složky s vlastním aroma se k názvu doplní složka sloužící k ochucení.

(4) Označení podle odstavce 2 písm. e) se u cikorkového extraktu ve formě pasty doplní výrazem „pasta“ nebo „ve formě pasty“ a u cikorkového extraktu ve formě tekuté výrazem „tekutý“ nebo „ve formě tekuté“.

(5) Cikorkový extrakt ve formě tekuté, u něhož sušina na bázi cikorky činí více než 45 % hmotnosti, lze v označení názvu doplnit výrazem „koncentrovaný“.

(6) Praženou cikorku lze označit jako „cikorkovou kávovinu“.

§ 9

(1) Kávovinu vyrobenou upražením sladovaného ječmene, žita nebo pšenice lze označit jako „sladovou kávovinu“.

(2) Směs z kávovin a dalších surovin, včetně pražené kávy mleté, lze označit jako „směs kávovin“.

(3) Výrobek získaný smícháním jednotlivých extraktů nebo společnou extrakcí směsi kávovin, popřípadě ve směsi s kávou ve formě prášku nebo granulí, lze označit jako „instantní směs kávovin“.

(4) Výrobek obsahující kávovinový extrakt a jiné složky ve formě prášku nebo granulí, určený k přípravě nápoje rozpuštěním ve vodě, lze označit jako „instantní kávovinový výrobek“ nebo „rozpustný kávovinový výrobek“.

(5) Kávovinu ochucenou přídavkem složky s aromatem nebo samotným aromatem lze označit jako „ochucenou kávovinu“.

§ 10

(1) Pražená cikorka může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepochází z cikorky.

(2) Cikorkový extrakt sušený může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti.

(3) Cikorkový extrakt ve formě pasty může obsahovat jiné látky, než které pocházejí z extrakce cikorky, v množství nejvýše 1 % hmotnosti.

(4) Cikorkový extrakt ve formě tekuté může obsahovat přírodní sladidla v množství nejvýše 35 % hmotnosti.

(5) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(6) Průměrným množstvím spotřebitelského balení kávovin je hmotnost spotřebitelského balení kávovin se zohledněním přípustné záporné hmotnostní odchylky balení uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Čaj, kávu a kávoviny lze vyrábět, označovat a uvádět na trh podle vyhlášky č. 330/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 1. července 2024.

(2) Čaj, kávu a kávoviny označené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které jsou v souladu s vyhláškou č. 330/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.


§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny.

2. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 91/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny.

3. Vyhláška č. 78/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.


Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.


 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Seznam rostlin a jejich částí pro výrobu ovocných a bylinných čajů

Tabulka 1

Části rostlin, které lze použít bez omezení

český název latinský název část
1. Artyčok kardový Cynara cardunculus L. květní lůžko, řapík
2. Brusnice borůvka Vaccinium myrtillus L. plod
3. Čajovník čínský Camellia sinennsis L. list sušený nebo fermentovaný
4. Čekanka obecná Cichorium intybus L. nať, kořen
5. Česnek medvědí Allium ursinum L. nať, list, cibulky
6. Dobromysl obecná Origanum vulgare L. nať
7. Fenykl Foeniculum vulgare var. Vulgare (Mill.) Thell. In Hegi = florentský fenykl plod
F. vulgare var. Dulce (Mill.) Battand.& Trabut = sladký fenykl plod
F. vulgare var. Vulgare Mill = hořký fenykl plod
8. Granátovník obecný = marhaník Punica granatum L. plod
9. Heřmánek lékařský Matricaria recutita L. květ
10. Heřmánek římský = Rmenec sličný Anthemis nobilis L. květ
11. Hluchavka bílá Lamium album L. květ, nať
12. Ibišek súdánský Hibiscus sabdariffa L. květ
13. Jahodník obecný Fragaria vesca L. list
14. Ječmen setý Hordeum vulgare L. plod, plod sladovaný
15. Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. plod
16. Kakaovník pravý Theobroma cacao slupky
17. Lípa malolistá = srdčitá Tilia cordata Miller květ
18. Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scopoli květ
19. Lípa zelená Tillia euchlora Koch květ
20. Majoránka zahradní Majorana hortensis L. nať
21. Maliník obecný Rubus idaeus L. listy
22. Máta - různé druhy Mentha sp. list, nať
23. Maté = yerba maté = cesmína paraguajská Ilex paraguayensis St.-Hi. list
24. Mateřídouška obecná Thymus serpyllum L. nať
25. Meduňka lékařská Melissa officinalis L. nať, list
26. Ostružiník křovitý Rubus fructicosus L. list
27. Rakytník řešetlákovitý Hippophae rhamnoides L. plod
28. Rooibos = čajovec kapský*) Aspalathus linearis nať, list
29. Růže stolistá Rosa centifolia L. korunní lístek v květu
30. Růže keltská Rosa gallica L. korunní lístek v květu
31. Růže šípková = Šípek Rosa canina. L. plod
32. Rybíz černý, červený, bílý Ribes nigrum L. list, plod černý
33. Svatojánský chléb = rohovník obecný Ceratonia siliqua L. plod
34. Verbena citronová Aloysia citriodora list
35. Zavinutka podvojná Monarda didyma nadzemní část rostliny
36. Ostatní nejmenované sušené ovoce a jádra skořápkového ovoce

*) Vymezení oblasti původu čaje Rooibos: provincie Afriky podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/865 ze dne 28. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Rooibos“ /„Red Bush“ (CHOP).

Tabulka 2

Části rostlin, které lze použít nejvýše do 30 % hmotnosti

český název latinský název část
1. Bez černý Sambucus nigra L. květ, plod
2. Brusnice borůvka Vaccinium myrtillus L. list, nať
3. Bříza bělokorá Betula pendula Roth. list
4. Bříza pýřitá B. pubescens Ehrh. list
5. Celík = zlatobýl - různé druhy Solidago virgaurea L., S. gigantea Ait., S. canadensis L. nať
6. Citroník Citrus limon (L.) Burm. oplodí
7. Černucha setá Nigella sativa L. semeno
8. Euterpe brazilská Euterpe oleracea plod
9. Fazol obecný Phaseolus vulgaris L. oplodí
10. Chmel otáčivý Humulus lupulus L. šištice
11. Jasmín velkokvětý Jasminum grandiflorum L. list, květ
12. Jestřabina lékařská Galega officinalis L. nať
13. Jinan dvoulaločný Ginkgo biloba list
14. Klanopraška čínská Schizandra chinensis MICHX. plod, nať
15. Kmín kořenný Carum carvi I. plod
16. Kmín římský Cuminum cyminum L. plod
17. Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris L. nať
18. Konopice - různé druhy Galeopsis sp. div. nať
19. Kontryhel obecný Alchemilla sp. div. nať
20. Kopřiva dvoudomá Urtica dioica L. list, nať
21. Len setý olejný - vybrané druhy Linum sp. Linum usitatissimum L. semeno
22. Lichořeřišnice větší Tropaeolum majus L. nať, plod
23. Lomikámen zrnatý Saxifraga granulata L. nať
24. Lžičník lékařský Cochlearia officinalis L. nať
25. Maca horská Lepidium meyenii kořen
26. Měsíček lékařský Calendula officinalis L. květ
27. Moringa olejodárná Moringa oleifera list
28. Oves setý Avena sativa L. nať, plod
29. Pískavice řecké seno Trigonella foenumgraecum L. semeno
30. Pomerančovník pravý Citrus aurantium L. ssp. aurantium Engler list, oplodí, květ
31. Popenec břečťanolistý Glechoma hederacea L. nať
32. Proskurník lékařský Althaea officinalis L. kořen, list, květ
33. Řebříček obecný Achillea millefolium L. nať, květenství
34. Sedmikráska chudobka Bellis perennis L. květ
35. Sezam indický Sezamum indicum L. semeno
36. Sléz lesní Malva silvestris L., květ, list
37. Sléz přehlížený M. neglecta L., květ, list
38. Sléz maurský M. mauritiana L. květ, list
39. Smetánka lékařská Taraxacum officinale Web. kořen, nať, list
40. Sporýš lékařský Verbena officinalis L. nať
41. Stévie sladká Stevia rebaudiana list
42. Šanta kočičí Nepeta cataria L. nať, list
43. Trnka obecná Prunus spinosa L. květ, plod
44. Truskavec ptačí Polygonum aviculare L. nať
45. Violka rolní Viola arvensis MURRAY květ
46. Violka trojbarevná, Viola tricolor L. květ, nať
47. Voňatka citronová = citronová tráva Cymbopogon nardus (L.), W. Wats list
48. Vřes obecný Calluna vulgaris (L.) Hill. nať, květ
49. Ženšen pravý Panax ginseng C. A. Meyer kořen
50. Ostatní nejmenovaná sušená zelenina a koření

Tabulka 3

Části rostlin, které lze použít nejvýše do 5 % hmotnosti

český název latinský název část
1. Andělika lékařská Archangelica officinalis HOFFM. kořen, plod
2. Badyáník pravý Illicium verum HOOK plod
3. Bakopa drobnolistá Bacopa monnieri nať
4. Bazalka pravá Ocimum basilicum L. nať
5. Bedrník větší Pimpinella major (L.) HUDS. kořen
6. Benedikt lékařský Cnicus benediktus L. nať
7. Blahovičník Eucalyptus sp. list
8. Borovice Pinus sp. jehlice, vrcholky, větve
9. Borovice kleč Pinus mugo ssp. Pumilio (HAENKE) FRANCO jehlice, vrcholky, větve
10. Brusnice brusinka Vaccinium vitis idaea L. list
11. Celer miřík Apium graveolens L. plod
12. Divizna sápovitá Verbascum phlomoides L. květ
13. Divizna velkokvětá Verbascum densiflorum BERTOL. květ
14. Dub letní Querrcus robur L. kůra
15. Dub zimní Querrcus petraea (MATTUSCH.) LIEBL. kůra
16. Galgán lékařský Alpinia officinarum HANCE kořen
17. Hadí kořen větší Bistorta major S. F. GRAY kořen
18. Harpagofyt ležatý Harphagophytum procumbens (BURCHELI) DC. kořen
20. Hloh obecný Crataegus oxyacantha L. květ, list, plod
21. Hojník horský = řecký horský čaj Sideritis scardica Griseb nať
22. Hořec Gentiana sp. kořen
23. Chaluha bublinatá Fucus vesiculosus L. stélka
24. Chrpa polní Centaurea cyanus (L.) MILLER květ
25. Jablečník obecný Marrubium vulgare L. nať
26. Jalovec obecný Juniperus communis L. dřevo, plod
27. Jehlice trnitá Ononis sp. kořen
28. Jetel bílý Trifolium repens L. květ
29. Jetel červený Trifolium pratense L. květ
30. Jitrocel indický Plantago ovata FORSK. semeno
31. Jitrocel kopinatý Plantago repens L. list, nať
32. Jmelí Viscum sp. nať
33. Kardamon léčivý Eletaria cardamomum (L.) WHITE et MASON plod, semeno
34. Klikva bahenní Vaccinium oxycoccum L. plod
35. Klikva velkoplodá Vaccinium macrocarpon L. plod
36. Kolovník zašpičatělý Cola acuminata (Beauv.) Schott et End. a C. nitida (Vent.) Schott et E. semeno
37. Komonice lékařská Melilotus officinalis (L.) PALLAS nať
38. Kosatec Iris germanica L., I. pallida Lam., florentina L. kořen
39. Kramerie trojmužná Krameria triandra RUIZ et PAV kořen
40. Krvavec toten Sanguisorba officinalis L. květ, kořen
41. Kuklík městský Geum urbanum L. kořen
42. Kukuřice setá Zea mays L. blizna
43. Kurkuma Curcuma sp. kořen
44. Lékořice lysá Glycyrrhiza glabra L. kořen
45. Levandule úzkolistá = Levandule lékařská Lavandula angustifolia MILLER květ
46. Libeček lékařský Levisticum officinale KOCH kořen
47. Listnatec pichlavý Ruscus aculeatus L. nať
48. Líska obecná Corylus avellana L. list
49. Lopuch Arctium sp. kořen
50. Marsdenie kondurangová Marschenia condurango REICHB kůra
51. Mochna husí Potentilla anserina L. nať
52. Mochna nátržník Potentilla erecta(L.) RÄUSCHEL kořen
53. Mučenka Passiflora sp. nať
54. Muškátovník vonný Myristica fragrans HOUT. plod, semeno, oplodí
55. Mydlice lékařská Saponaria officinalis L. kořen
56. Myrtovník Commiphora sp. klejopryskyřice
57. Olivovník evropský Olea europaea L. list
58. Oman pravý Inula helenium L. kořen
59. Ořešák královský Juglans regia L. list
60. Ostropestřec mariánský Silybum marianum(L.) GAERTN. plod
61. Ostrožka polní Consolida regalis S. F. GRAY květ
62. Paulinie nápojná Paullinia cupana plod
63. Pelargonie Pelargonium sp. list
64. Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L. nať
65. Pelyněk pravý Artemisia absinthium nať
66. Petržel kadeřavá Petroselinum crispum (MILL.) NYM ex A. W. HILL kořen
67. Petržel setá Petroselinum sativum Hoffm. plod
68. Pivoňka lékařská Paeonia officinalis L. korunní lístek
69. Plicník lékařský Pulmonaria officinalis L. list, nať
70. Pohanka obecná a tatarská Fagopyrum aesculentum Moench., tatricum (L.) Gaertn. nať, plod
71. Prha Arnica sp. květ, kořen
72. Průtržník Herniaria sp. nať
73. Prvosenka jarní Primula veris L. kořen, květ
74. Prvosenka vyšší Primula elatior (L.)Hill kořen, květ
75. Přeslička rolní Equisetum arvense L. nať
76. Ptačinec žabinec Stellaria media L. nať
77. Pukléřka islandská Cetraria islandica (L.) ACH stélka
78. Puškvorec obecný Acorus calamus L. kořen
79. Pýr plazivý Elytrigia repens (L.) DESV. kořen
80. Rdesno blešník Persicaria lapathifolia(L.) S. F. GRAY nať
81. Rdesno peprník Persicaria hydropiper(L.)SPACH nať
82. Rdesno ptačí Polygonum aviculare L. nať
83. Rosnatka Drosera sp. nať
84. Rozmarýna lékařská Rosmarinus officinalis L. list
85. Rozrazil lékařský Veronica officinalis L. nať
86. Řebříček obecný Achillea millefolium L. nať, květ
87. Řepík lékařský Agrimonia eupatoria sp. nať
88. Řimbaba obecná Chrysanthemum parthenium(L.) BERNH. nať
89. Slunečnice roční Helianthus annuus L. jazykový květ
90. Smil písečný Helichrysum arenarium L. MOENCH květ
91. Smrk Picea sp. jehlice, vrcholky, větve
92. Srdečník obecný Leonurus cardiac L. nať
93. Svízel vonný = Mařinka vonná Galium odoratum (L.) SCOP nať
94. Světlík lékařský Euphrasia officinalis L. nať
95. Šalvěj lékařská Salvia officinalis L. list, nať
96. Topol Populus sp. pupen
97. Topolovka růžová Alcea rosea L. cv. nigra květ
98. Trnovník bílý Robinia-pseudoarabica L. květ
99. Trubkovec tyčinkovitý Orthosiphon spicatus L. list
100. Třapatka nachová Echinacea purpurea nať, kořen
101. Třapatka úzkolistá Echinacea angustifolia nať, kořen
102. Třapatka bledá Echinacea pallida nať, kořen
103. Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum L. nať
104. Tužebník jilmový Filipendula ulmaria(L.)MAXIM květ, nať
105. Tymián obecný Thymus vulgaris L. nať
106. Vachta trojlistá Menyanthes trifoliata L. list
107. Vilín viržinský Hamamelis virginiana L. list
108. Vítod senega Polygala senega L. kořen
109. Vrba Salix sp. kůra
110. Vrbovka Epilobium sp. nať
111. Withanie snodárná Withania somnifera kořen
112. Yzop lékařský Hyssopus officinalis L. nať
113. Zeměžluč hořká Centarium erythraea RAFN nať
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Členění čaje na druhy a skupiny

druh

skupina

čaj pravý

zelený čaj
polofermentovaný čaj
černý čaj

čajový extrakt

-

ochucený čaj

-

bylinný čaj

-

ovocný čaj

-

 

 

Instantní čaj

 

 

 

pečený čaj

-

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost čaje

druh vzhled barva vůně a chuť
čaj pravý před spařením svinuté čajové listy, nebo jejich části a části stonku u ochucených a aromatizovaných čajů s částmi rostlin jiných než z čajovníku podle druhu čaje světle zelená s odstíny šedé u zeleného čaje, hnědá až černá u čaje fermentovaného, u čaje aromatizovaného nebo ochuceného s částmi rostlin jiné barvy typické pro surovinu, čisté bez cizích pachů, případně ovlivněná použitou částí jiných rostlin
čaj pravý po spaření nálev čirý, nebo s mírnou opalescencí až mírným zákalem barva světle zelená s odstíny žluté, červené až tmavě hnědé v závislosti na použitém druhu čaje charakteristická, mírně natrpklá
bylinné a ovocné čaje před přípravou jsou tvořeny z různých částí rostlin části rostlin barevně odlišné, typické pro použité suroviny a způsob zpracování typická po použité surovině, čistá, bez cizích pachů
bylinné a ovocné čaje po přípravě nálev, odvar nebo macerát čirý s mírnou opalescencí až mírným zákalem v závislosti na použité surovině a způsobu přípravy - charakteristické po použitých surovinách bez cizích pachů a příchutí
čajové extrakty viskózní tekutina, čirá až opalizující nebo zakalená se sedimentem typická po použité surovině čistá, aromatická typická pro použitou surovinu
Ovoněný čaj - - dle použitých surovin

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost čaje

znak černý čaj instantní čaj
celkový popel % hmotnosti nejvýše 8,0 20
vlhkost % hmotnosti nejvýše - 6,0
vodní extrakt % hmotnosti nejméně 25 -
úbytek hmotnosti sušením při 103 °C % hmotnosti nejvýše 10,0 -
 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení čaje

druh hmotnost balení odchylka hmotnosti
čaj pravý
bylinný čaj
ovocný čaj
čajový extrakt
instantní čaj
ochucený čaj
do 50 g - 5,0 %
do 100 g - 3,0 %
do 250 g - 2,0 %
nad 250 g - 1,0 %
 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny

druh

skupina

podskupina

káva

zelená

zrnková

mletá

pražená

zrnková

mletá

ochucená

zrnková

mletá

instantní káva
rozpustná káva
kávový extrakt
rozpustný kávový extrakt

extrakt

sušená
pasta nebo ve formě pasty
tekutá nebo ve formě tekuté

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost kávy

druh vzhled barva vůně chuť
pražená káva zrnková pražená kávová zrna matná až s vyloučeným olejem na povrchu *) kávově hnědá kávová -
pražená káva mletá jednotně mletá kávově hnědá kávová -
kávový nálev - - čistá kávová až výrazně ostrá velmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá
zelená káva zrna vyrovnané velikosti, plně vyvinutá, zdravá, zpravidla zbavená osemení namodralá až zelená, případně až nažloutlá, vyrovnaná typická pro druh zelené kávy, bez zatuchlého a plísňového pachu -
nálev ze zelené kávy - - jemná, popř. po trávě, „zelená“, bez cizích pachů jemná, mírně po kávě, popř. trávová „zelená“, nakyslá

*) Pražená káva zrnková může obsahovat nejvýše 2,4 % příměsi, kterou se rozumí kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.

Tabulka 2

Fyzikální a chemická požadavky na jakost kávy

druh

obsah kofeinu v sušině v %

vodný extrakt v sušině % nejméně

vlhkost v % nejvíce

pražená káva

nejméně 0,6

22

5

pražená káva bez kofeinu

nejvíce 0,1

19

5

 

 

 

 

 

 

 

 

zelená káva

nejméně 0,6

-

12

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení kávy a kávovin

druh balení odchylka hmotnosti
káva pražená do 10 g - 10 %
do 150 g - 3 %
do 250 g - 2 %
nad 250 g - 1 %
ochucené instantní kávy nebo kávoviny a jejich směsi do 20 g - 10 %
do 100 g - 5 %
do 500 g - 3 %
do 1000g - 1 %
 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny

druh skupina podskupina
kávoviny pražené jednodruhové
směsi s kávou
směsi s jinými složkami
instantní nebo rozpustné jednodruhové
směsi s kávou
směsi s jinými složkami
 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 187/2023 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost kávovin

druh vzhled barva vůně chuť
kávovina zdravá, čistá, odpovídající použité surovině hnědá až tmavě hnědá, popřípadě se světlejšími částicemi suroviny kávovinová -
kávovinový nálev jiskrný nebo lehce zakalený - kávovinová, částečně karamelová typická po surovině kávovinová, částečně karamelová typická po surovině

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

druh vodný extrakt v sušině % nejméně vlhkost v % nejvíce popel v sušině % nejvýše minerální příměsi (písek) % nejvýše
kávovinová směs 46 10 6 1
pražená cikorka 60 10 6 3
obilná kávovina 25 5 7 2,5
fíková kávovina 50 18 5 2,5
kávovinový extrakt s výjimkou cikorkového extraktu - 6 - -

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/4/ES ze dne 22. února 1999 o kávových a cikorkových extraktech.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, v platném znění.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, v platném znění.

5) Vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

6) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
Ruší
78/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
91/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
330/1997 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o potravinách a tabákových výrobcích pro čaj, kávu a kávoviny
Je odkazován z
187/2023 Sb. Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
Odkazuje na
187/2023 Sb. Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
417/2016 Sb. Vyhláška o některých způsobech označování potravin
78/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb.
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
91/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
330/1997 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o potravinách a tabákových výrobcích pro čaj, kávu a kávoviny
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2023 Aktuální znění (exportováno 29.11.2023 14:38)
0. 23.06.2023 Vyhlášené znění