Formulář pro odstoupení od smlouvy

formular_odstoupeni_od_smlouvy_2021_11_01_final

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               Ing. Zdeněk Nepustil, IČO: 73677451, Palackého 2421/9, 35201 Aš, Česká republika

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 

 

 

 

Důvod odstoupení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis: