Jak ochutnávat čaje a byliny - 01

(... kouzlo čaje, jeho projevy a energetické působení si nejlépe uvědomíme při absolvování čajového obřadu. Nemusí to být zrovna tradiční ceremonie. Zcela postačí účast na obřadné přípravě čaje, kterou provede člověk znalý a v zacházení s čajem trénovaný. Každou přípravu čaje, jež má nějaký řád, děj a smysl, počátek a konec, je možno považovat za obřad)
"Oproti tradičním čajovým obřadům (Čína, Korea, Vietnam, Japonsko atd.) bychom mohli hovořit o tzv. zjednodušené formě čajového obřadu, o přípravě, která je vhodně přizpůsobena obecenstvu a okolním podmínkám, která dynamicky reaguje na okolní dění a jež vlastně nemá žádných pevných mantinelů. Taková příprava volně sjednocuje postup (metodu, technologii) přípravy čaje, způsob jeho prezentace a vytváří specifickou zábavu - inspirativní neotřelou formou setkávání čaje a člověka. I velmi jednoduchá příprava čaje s minimem nádobí zpříjemňuje jakékoliv setkání lidí a obohacuje jej o mystickou a neopakovatelnou atmosféru."

Tradičním čajovým obřadem obvykle míníme speciální způsob přípravy čaje praktikovaný v asijských zemích. Jejich společný základ byl vynalezen již za dynastie Ming (1368 - 1644 našeho letopočtu), v provincii Fu-ťien v Číně. Odtud se pravděpodobně postupně rozšířil do jiných zemí, aby byl zjednodušen (Korea, Vietnam) nebo zcela změněn (Japonsko). Existují i jiné způsoby přípravy čaje, které nemají s původní čínskou procedurou nic společného (Turecko, Mongolsko, Tibet, Indie, Anglie, „Rusko“) a lze je mezi čajové obřady zařadit pouze povšechně - pokud myslíme čajovým obřadem jakýkoliv svébytný postup přípravy čaje, charakteristický pro tu kterou zemi, mající svou historii, praxi a samostatný vývoj.

Čínský čajový obřad se vyznačuje největším počtem typů použitého nádobí a patří zřejmě k obřadům nejstarším. Nazývá se kung fu (gong fu, kung-fu čcha), což zhruba znamená „čaj připravený s neobyčejnou zručností“ či „čaj pro chvíle uvolnění“. Oproti japonskému rituálu jde o metodu tvořivou a svobodnou a její pravidla mají spíš inspirovat než svazovat. V souladu s taoistickým vnímáním přirozeného běhu dějů a věcí tak neexistuje přísně stanovený a dodržovaný postup. Existuje pouze jakási „kostra“ a je na každém, aby si našel svůj vlastní styl, použil (pro danou chvíli) vyhovující čajové nádobí, zvolil prostředí, správný čaj a vytvořil příjemnou atmosféru pro relaxaci, soustředění a pohodu účastníků. Tradiční servis pro čajový obřad se liší počtem použitého nádobí a materiálem, ze kterého jsou jednotlivé kusy zhotoveny a množstvím i provedením ostatních funkčních nebo dekorativních doplňků. Základní proprietou je malá konvička doplněná malým džbánkem na slití hotového nálevu. Dalšími nezbytnostmi jsou různé pracovní plochy (podnosy či čajové tácy/moře), malé šálky na pití, speciální válcovité šálky pro hodnocení vůně nálevu, malé tácky pod šálky a rozličná zařízení na přípravu horké vody (elektrická konvice, robustnější hliněná konvice s keramickým topeništěm apod.). Často se používají moderní speciální sety (přenosné/skládací čajové stoly, obyčejná bambusová moře i supermoderní tácy s indukčním ohřevem a elektronikou) s různými „vychytávkami“ v podobě zabudované nádržky pro vodu, odpadní nádržky shromažďující vše, co se vylévá, plotýnky a konvice pro ohřev vody a dokonce i zařízení pro oplachování a nahřívání šálků. Nezbytnými doplňky jsou dřevěné soupravy čajového náčiní (pinzeta pro manipulaci s šálky, speciální „šťouchátko“ pro čištění hubičky konvičky, různě velké lopatky či lžičky na nabírání čaje, trychtýřek pro snadnější vložení čaje do konvičky, sítko...) a čajová utěrka. Poslední věcí je tzv. „čajový duch“. Jedná se o malé sošky z isingské hlíny, ztvárňující Buddhu, bájná zvířata z čínské mytologie a sloužící k obětování připravovaného čaje. Vše je obvykle sladěno tak, aby byla příprava čaje dobře proveditelná, nádobí vyhovovalo připravovanému čaji a celý obřad byl praktický, estetický a okouzlující zároveň.

pozn.:
uvedený text je upravenou částí mého článku publikovaného v časopisu VĚ HVĚZDÁCH - rodinný časopis (č. xx, x-x/2011, čajový článek č. 03)

související články:
Jak ochutnávat čaje a byliny - 01
Pijeme, pijeme, pijeme ... a obdivujeme čaj i byliny!